top of page

מופעי קרקס - לצפות, לצחוק להתפעל!

אין כמו ההתרגשות של מופעי הקרקס - המשחק המרשים עם כוח הכבידה. יש לנו מגוון מופעים ונאמברים הכוללים אקרובטיקה אווירית, איזונים, הליכה על חבל רפוי, אקרובאלנס, ג'אגלינג, ועוד... 

הקרקס הוא עולם מופלא של הפיכת הבלתי אפשרי לאפשרי.

לתיאום מופעים - ​יעל רבר 050-2188017

bottom of page